Måling og registrering af vandstande i vandløb

HydroInform leverer systemer til automatisk måling, registrering og præsentation på web af vandstande i vandløb. Systemet opdateres løbende, således at man på internettet kan se både hvad vandstanden er lige nu og hvordan vandstanden har udviklet sig i den foregående periode.

En løbende registrering af vandstande bidrager med værdifuld viden om hvordan vandløbene opfører sig i forhold til nedbør, årstid og vandløbsvedligeholdelse. Hvor meget falder vandstanden når der skæres grøde? – Hvordan påvirker afstrømninger fra byer og større veje vandstanden? – er det de langvarige eller intense korte regnhændelser, som giver kritiske vandstande? Hvad var vandstanden sidste år på samme tid? -Hvor længe går der fra en kraftig regnhældelse har fyldt vandløbet, til vandstanden igen er normal? Dette er eksempler på nogle af de ting, som registrering af vandstand giver viden om. Endelig er målte data helt essentielle i forhold til den beregningsnøjagtighed man kan opnå, hvis der skal opstilles en model for vandløbet.
Websiden viser fire vinduer med graf for målte vandstande i forhold til bund og brinkkote, tværsnit hvor man kan se hvor højt vandet står, stolpediagram med daglige nedbørsmægder og kort med placeringen af vandstandsloggerne. Man vælger den logger man gerne vil se data fra ved enten at klikke på fanebladet øverst eller ved at klikke på kortet. På grafen med de målte vandstande kan der zoomes. På den måde kan man både se længere forløb og detaljer helt ned til den enkelte måling. Klikker man på grafen opdateres vandstanden i tværsnittet til det valgte tidspunkt. Alle data eller data for udvalgte perioder kan direkte downloades til tekst eller Excel format. Endelig kan der tilknyttes billeder til grafen, så man kan se et billede af vandløbet, som det så ud på et specifikt tidspunkt.

Vi kan levere et samlet system med vandstandsloggere, webside og løbende vedligeholdelse. Hvis man i forvejen har loggere kan disse inkluderes i websiden. Ring eller skriv til os, så finder vi den løsning der passer til jeres behov.

Vores system anvendes hos en række kommuner og lodsejere. Nedenfor findes links til nogle af disse.