Vores ydelser

HydroInform leverer teknisk rådgivning og IT-løsninger inden for vandløb og grundvand. Vi tilbyder en bred vifte af løsninger, som nøje tilpasses kundens behov.

Vandløb, oversvømmelser og drænforhold

  • Vandstandsberegninger og modellering
  • Hydrologisk modellering
  • Oversvømmelser og GIS analyser
  • Regulativ validering

    Læs mere...

Robusthedsanayser

Kapacitestvurdering af vandløb – fx i forhold til ansøgning om udledningstilladelse.

Læs mere...

Måling og registrering af vandstande i vandløb.

  • Vandstandsloggere
  • On-line web visning af vandstande

    Læs mere...