Rådgivende ingeniører

Vandløb, grundvand, klimatilpasning, modellering

Om os

HydroInform har siden opstarten i 2006 leveret hydrologisk og hydraulisk rådgivning og IT-løsninger inden indenfor vandløb, grundvand og klimatilpasning. Læs mere...

Ydelser

HydroInform leverer teknisk rådgivning og IT-løsninger inden for vandløb og grundvand. Vi tilbyder en bred vifte af løsninger, som nøje tilpasses kundens behov. 

Vi har stor erfaring inden for modelberegninger. Typiske opgaver er vurderinger af oversvømmelsesrisiko for vandløb. Vores ydelser spænder mellem helt simple stationære vandstandsberegninger i vandløb til dynamiske 2d analyser og integreret modellering hvor hele de hydrologiske kredsløb tages i regning.
Læs mere...Projekter

De projekter vi gennem årene har leveret, falder hovedsageligt i to kategorier. Opgaver for offentlige myndigheder og styrelser, som omhandler udvikling af softwaresystemer til håndtering og analyser af oversvømmelser. Og rådgivningsprojekter for kommuner, forsyninger og private lodsejere, som typisk indeholder hydrauliske analyser i forhold til oversvømmelser fra vandløb.

Læs mere...

Kontakt os

HydroInform
Langelandsvej 7, 4220 Korsør
Tlf 60 21 46 40
E-mail: Gregersen@HydroInform.com

CVR-NR 29794480