Hymod - En effektiv og fleksibel vandløbsmodel

I forbindelse med vandlidende eller oversvømmelsestruede områder møder vi ofte situationer, hvor lodsejere og landmænd har en række ideer til problemernes årsag og mulige tiltag.

Vores nye fleksible HYMOD vandløbsmodel sætter os i stand til på omkostningseffektiv måde at analysere effekten af forskellige tiltag som fx øget grødeskæring, ændring af vandløbsgeometrien, fjernelse af blokeringer i form af indsnævringer eller underløb, sænkelse af udpumpningskoter osv. Hermed bliver der sat tal på effekten af alle forslag. I dialog, fx i form af workshops og møder med kommune og lodsejere, gennemgår vi alle scenarier, hvilket bidrager til en fælles forståelse af områdets hydrologi. Vores erfaring er, at denne projektform bidrager til en langtidsholdbar og konstruktiv dialog mellem kommune og lodsejere, som leder frem til effektive konkrete tiltag som alle står bag.

De eksisterende vandløbsmodeller kan lave beregninger, som understøtter ovenstående. Men den lidt besværlige tilgang, hvor man er bundet til at tilgå modellerne via indtastning i brugerfladerne betyder, at der må skæres ned på antallet af scenarier. Derfor har vi udviklet HYMOD modellen, som alene tilgås via scripts i programmeringssproget Python. En HYMOD model for et specifikt vandløbssystem defineres med få linjer Python script kode. Scriptet beskriver fx hvordan data for vandløbsgeometri konverteres til modellens formater, ændringer i forhold til scenarier, afvikling af beregningerne, udskrifter og grafisk præsentation af resultaterne. Der ændres aldrig manuelt i de oprindelige datakilder. Alle ændringer er indeholdt i scriptet. Det har den fordel, at man aldrig taber historikken i forhold til ændringer af data, samt at eventuelle fejl i data let kan rettes.

Ideen til HYMOD opstod for nogle år siden, da vi skulle opsætte en HECRAS vandløbsmodel for et stort vandløbs og kanalsystem i Rødby Fjord systemet. Manuelt indtastning af de store datamængder i HECRAS brugerflade var en uoverkommelig opgave. Derfor udviklede et scriptbaseret system til pre- og post processering til HECRAS. Ud over at spare tid på selve opsætningen, gav os mulighed for hurtigt at kunne imødegå de forslag til ekstra scenarier, som kom i løbet af projektet. I foråret har vi hjulpet SDFE og GEUS i forbindelse med HIP projektet, hvor der var behov for at lave vandstandsberegninger for DK-modellens vandløb. I denne forbindelse inkluderede vi egentlige vandstandsberegninger vores system, som dermed blev til en rigtig model – HYMOD modellen.

HYMOD modellen er open source og kan installeres via pip install proceduren. Hvis du er interesseret i at afprøve HYMOD, er du velkommen til at kontakte os. Så vi kan hjælpe med installation, eksempel scripts og dokumentation.